27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

 

 

 

 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้แก่ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความคุ้นเคยและได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียนชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.และคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในสังกัดร่วมพิธีเปิด และร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ การแสดง Science Show ในครั้งนี้ด้วย

 

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 249 ครั้ง

Engine by shopup.com