02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกองบินตำรวจ รับสมัครและสอบบุคคลภายนอกมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 62

กองบินตำรวจ รับสมัครและสอบบุคคลภายนอกมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน 30 อัตรา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)
(ดูคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในวัน และเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2510-9464 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1005 ครั้ง

Engine by shopup.com