27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการประจำศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พ.ย. 62

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการประจำศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พ.ย. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการประจำศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง บัณฑิตอาสา จำนวน 5 อัตรา

1. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
2. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ประจำวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา
3. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ประจำวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
4. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ประจำวิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
5. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ประจำวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. มีความมุ่งมั่น รักการเรียนรู้ และพร้อมที่จะทำงานในฐานะบัณฑิตอาสาเต็มเวลา ครบวาระ 4 เดือน
3. สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 35 ปี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 พฤศจิกาน 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 310 ครั้ง

Engine by shopup.com