25 มกราคม 2563

ดูบทความมทร.ล้านนา หลอมพลังความรักสามัคคีรวมพลังศรัทธา จัดพิธีทอดผ้ากฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่

มทร.ล้านนา หลอมพลังความรักสามัคคีรวมพลังศรัทธา จัดพิธีทอดผ้ากฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีทำบุญกฐิน ประจำ ปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ และชุมชนบ้านช่างเคี่ยนร่วมน้อมถวายองค์มหากฐิน โดยมีพระครูสมุห์พอ ฉนฺทโก เจ้าอาวสวัดช่างเคี่ยนประธานฝ่ายสงฆ์รับถวายเงินทำบุญ 544,000 บาท ณ วัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 94 ครั้ง

Engine by shopup.com