26 มกราคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธ.ค. 62

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธ.ค. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 11 อัตรา

1. ตำแหน่งเลขที่ 0113 (สาขาวิชาภาษาไทย)
2. ตำแหน่งเลขที่ 1560 และ 2238 (สาขาวิชาภาษาไทย)
3. ตำแหน่งเลขที่ 3735 (สาขาวิชาภาษาจีน)
4. ตำแหน่งเลขที่ 3733 (สาขาวิชาภาษามลายู)
5. ตำแหน่งเลขที่ 3736 (สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย)
6. ตำแหน่งเลขที่ 3737 (สาขาวิชาสารสนเทศ)
7. ตำแหน่งเลขที่ 3728 และ 3738 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
8. ตำแหน่งเลขที่ 3731 และ 3732 (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)

 

 

อัตราเงินเดือน

1. วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 31,500 บาท
2. วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 26,250 บาท

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 โทร. 073-331304 หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวัน และเวลาราชการ

สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่งเอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า "เอกสารสมัครงาน"

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

08 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 197 ครั้ง

Engine by shopup.com