25 มกราคม 2563

ดูบทความ‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น สั่งทูตแรงงานประสานนายจ้างช่วยจัดการเผาศพ และติดตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น สั่งทูตแรงงานประสานนายจ้างช่วยจัดการเผาศพ และติดตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากแพทย์ระบุว่ามีอาการกรวยไตอักเสบ สั่งทูตแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานนายจ้างจัดการเผาศพและนำเถ้าอัฐิส่งกลับไปให้ทายาทบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทย ติดตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้ตามกฎหมาย พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ไปดูแลให้กำลังใจครอบครัวอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีแรงงานไทยเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีอาการป่วยและเกิดหัวใจล้มเหลว โดยกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับนายจ้างเพื่อจัดการเผาศพและส่งอัฐิกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทย รวมทั้งให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ไปดูแลให้กำลังใจครอบครัว ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน

 

 

 

 ทั้งนี้ นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า แรงงานไทยที่เสียชีวิต ชื่อ นายสมศักดิ์ กรมไธสง อายุ 49 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ เสียชีวิตด้วยอาการป่วย ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลว โดยนายสมศักดิ์ฯ ได้เดินทางมาทำงานโดยการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.62 เป็นลูกจ้างของร้านอาหารไม่เป็นไร ตั้งอยู่ที่เมืองมาชิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีนายจ้างชื่อ นายสาธิต คาซึมะ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ยังกล่าวว่า นายสมศักดิ์ฯ มีอาการปวดท้องและนายจ้างได้พาส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.62 และพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรื่อยมา โดยแพทย์แจ้งว่ามีอาการกรวยไตอักเสบ นายจ้างแจ้งว่านายสมศักดิ์ฯ บางครั้งมีอาการดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติ แต่บางครั้งอาการก็ทรุดลงไม่แน่นอน และเมื่อวันที่ 2 พ.ย.62 เวลาประมาณ 17.46 น. นายสมศักดิ์ฯ มีอาการหยุดหายใจ แพทย์ได้พยายามให้การช่วยเหลือแต่ไม่สำเร็จ จนทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

 

 

 

 ส่วนการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น นายจ้างได้แจ้งให้ญาติบุตรสาวผู้เสียชีวิตในประเทศไทยทราบ และญาติต้องการให้นายจ้างจัดการเผาศพและส่งอัฐิไปบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทย รวมทั้งจะติดตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้ตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ เงินค่าจ้างค้างจ่าย จำนวน 250,000 เยน ซึ่งจะต้องถูกหักเป็นค่ารักษาอาการป่วยเนื่องจากนายจ้างแจ้งว่าไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ส่วนที่เหลือจะคืนให้กับทายาท นายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดการศพให้ตามสัญญาจ้าง ผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับเงินช่วยเหลือเหมาจ่ายจากกองทุนฯ 40,000 บาท

อย่างไรก็ตาม แรงงานไทยที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1- 10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

 

 

 

08 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com