27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความ“ม.พะเยา เข้าร่วม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากกว่า 100 สาขา”

“ม.พะเยา เข้าร่วม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากกว่า 100 สาขา”

 

 

 

 


“ม.พะเยา เข้าร่วม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากกว่า 100 สาขา” การศึกษาในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการตัดสินใจ ที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองชอบ ยิ่งเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่น่าสนใจ การันตีว่าจบแล้วมีงานทำ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต จึงเป็นโจทย์สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่จะตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาต่อไป วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24” โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมมากกว่า 60สถาบัน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของทุนการศึกษา การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการจัดบูทนิทรรศการในครั้งนี้ นำเอาหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 100 สาขา ประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และให้ข้อมูลกับนักเรียนด้วยว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละรอบโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการ รับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ (GPA) 2.00 ขึ้นไป สามารถสมัครแล้วเลือกสาขา/คณะ ที่ชอบมากกว่า 80 สาขา สมัครผ่านครูแนะแนวโรงเรียน ซึ่งเราจะให้สิทธิ์ในการพิจารณาจากครูแนะแนว และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถให้นักเรียนได้เลือกสาขา วิชา คณะ ตามความตั้งใจของนักเรียนอีกด้วย” ซึ่งในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบแรก และ เปิดรับสมัครในโครงการต่างๆอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 สนใจและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 05 4466 666 ต่อ1270-1273 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หรือที่ http://admission.up.ac.th/62/ ผู้ปกครองหรือ นักเรียนที่สนใจสามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดตามลิงค์ที่ให้ไว้ได้ **** หมายเหตุ ***** ช่วยทำ Backlink เชื่อมโยงมาที่เว็บมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ Link : https://www.up.ac.th/th/ 

08 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 157 ครั้ง

Engine by shopup.com