10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่ 12 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่ 12 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. คนงานประจำรถขยะ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

2. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 16 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

3. คนงาน จำนวน 10 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

4. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

09 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1037 ครั้ง

Engine by shopup.com