10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พ.ย. 62

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา

- มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการกองสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารกองสารนิเทศ (อาคาร 13) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-205-1004-5 ตั้งแต่วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

11 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 735 ครั้ง

Engine by shopup.com