10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานสรรพสามิต กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

1.1 ตำแหน่งที่เลขที่ 321 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษษตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษษตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

 

2. พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

2.1 ตำแหน่งที่เลขที่ 443 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษษตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษษตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมสัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

1. พนักงานสรรพสามิต กลุ่มงานบริการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร. 038-694069

2. พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เลขที่ 306 หมู่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร. 043-258504-6

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

11 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 583 ครั้ง

Engine by shopup.com