10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 26 พ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 26 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 4 อัตรา

- มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทักษะในการขับรถยนต์ จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด ให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทักษะในการขับรถยนต์ จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด ให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

หมายเหตุ :  สมัครได้คนละไม่เกิน 1 ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่ กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์ สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 504 ครั้ง

Engine by shopup.com