10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลสุรนารี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พ.ย. 62

เทศบาลตำบลสุรนารี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสุรนารี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุรนารี เลขที่ 310 หมู่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4493-8276 ต่อ 11 สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 737 ครั้ง

Engine by shopup.com