10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 62

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขา มีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ
- หากมีความรู้เฉพาะทางของการประกอบกิจการน้ำบาดาล หรือเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน หรือหากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพาณิชยการ มีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ
- หากมีความรู้เฉพาะทางของการประกอบกิจการน้ำบาดาล หรือเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน หรือหากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา มีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ
- หากมีความรู้เฉพาะทางของการประกอบกิจการน้ำบาดาล หรือเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน หรือหากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา มีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ
- หากมีความรู้เฉพาะทางของการประกอบกิจการน้ำบาดาล หรือเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน หรือหากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตามวันและเวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5816341

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 720 ครั้ง

Engine by shopup.com