27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 


 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. นักเทคนิคการแพทย์ 

จำนวน 1 อัตรา

2. นักกายภาพบำบัด 

จำนวน 4 อัตรา

3. นักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน 5 อัตรา

4. พนักงานซักฟอก 

จำนวน 2 อัตรา

5. พยาบาลวิชาชีพ 

จำนวน 11 อัตรา

6. ช่างตัดเย็บผ้า 

จำนวน 1 อัตรา

7. พนักงานประกอบอาหาร 

จำนวน 11 อัตรา

8. พนักงานเภสัชกรรม 

จำนวน 3 อัตรา

9. พนักงานรับโทรศัพท์ 

จำนวน 1 อัตรา

10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

จำนวน 18 อัตรา

11. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

จำนวน 4 อัตรา

12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

จำนวน 2 อัตรา

13. นายช่างเทคนิค 

จำนวน 8 อัตรา

14. พนักงานบริการ 

จำนวน 3 อัตรา

15. ผู้ช่วยพยาบาล 

จำนวน 5 อัตรา

16. เจ้าพนักงานธุรการ 

จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

26 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1224 ครั้ง

Engine by shopup.com