27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 94 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธ.ค. 62

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 94 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กองทัพบก มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จำนวน 94 อัตรา

 

ประเภทบุคคลที่รับสมัครสอบ

1. บุคคลชาย/หญิง
2. ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการจนครบกำหนด)
3. นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละกลุ่มตำแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : สมัครทางอินเทอร์เน็ต

: ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

: คำแนะนำการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

02 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 5183 ครั้ง

Engine by shopup.com