28 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธ.ค. 62

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 9 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 5 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่สำนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 279 ครั้ง

Engine by shopup.com