27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 7 อัตรา

ปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านกลาง (ภูเรือ)
2. โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
3. โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพ ที่ 101
4. โรงเรียนบ้านกกสะตี
5. โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
6. โรงเรียนบ้านป่าม่วง
7. โรงเรียนบ้านวังเป่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ไม่รังเกียจเด็กพิการและสามารถดูแลเด็กพิการได้ดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 739 ครั้ง

Engine by shopup.com