27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราณฎร์ธานี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ธ.ค. 62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราณฎร์ธานี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราณฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. วัดท่าทอง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
2. วัดบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
3. วัดประสพ อำเภอกาญจนดิษฐ์
4. วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย
5. บ้านคลองคราม อำเภอดอนสัก

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 266 ครั้ง

Engine by shopup.com