27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความศูนย์การบินทหารบก เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ธ.ค. 62

ศูนย์การบินทหารบก เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์การบินทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชาย) จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3648-6925-7 ต่อ 39417

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 1498 ครั้ง

Engine by shopup.com