28 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติงาน (ด้านโยธา) จำนวน 5 อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเลือกตำแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

10 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 334 ครั้ง

Engine by shopup.com