27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธ.ค 62

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธ.ค 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานตกแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานโยธา) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

 

10 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 208 ครั้ง

Engine by shopup.com