27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธ.ค. 62

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักบริหารเงิน จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 (แผนกวิชาช่างอากาศยาน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 (แผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์) จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่งช่างเครื่องวัดประกอบการบิน 1 จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

10 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 575 ครั้ง

Engine by shopup.com