27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครรังสิตรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทศบาลนครรังสิตรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

เทศบาลนครรังสิตรับสมัครพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล

1. พนักงานวิทยุ(ปฏิบัติงานเทศกิจ) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานขับรถยนต์(ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดคุณสมบัติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-567-6000 ต่อ 400

 

 

สำนักการคลัง

1. พนักงานจ้างทั่วไป(งานจัดหาผลประโยชน์) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์(ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดคุณสมบัติ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ทุกสาขา
3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้

 

 

สำนักการช่าง

1. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานจ้างทั่วไป (ศูนย์ RDF) จำนวน 6 อัตรา

 

รายละเอียดคุณสมบัติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-567-6000 ต่อ 400

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) 3 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์(ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) 1 อัตรา

 

รายละเอียดคุณสมบัติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-567-6000 ต่อ 400

 

 

กองการศึกษา

1. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาจีน) 1 อัตรา

2. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

3. ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา

 

รายละเอียดคุณสมบัติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-567-6000 ต่อ 400

 

 

กองสวัสดิการสังคม

1. พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้) 1 อัตรา

 

 

รายละเอียดคุณสมบัติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-567-6000 ต่อ 400

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 1001 ครั้ง

Engine by shopup.com