27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธ.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 11 อัตรา

- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาสังคม จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาการงาน จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่แผนที่ภาษี) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ครู) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ผูกผ้า ตกแต่งเวที จัดงานรัฐพิธี งานกิจกรรมต่าง ๆ ) จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา

8. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบติหน้าที่แรงงานทั่วไป) จำนวน 7 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

11 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 344 ครั้ง

Engine by shopup.com