22 กันยายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธ.ค. 62

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

- อายุไม่เกิน 45 ปี (ชาย/หญิง)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

- อายุไม่เกิน 45 ปี (ชาย/หญิง)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

3. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

- อายุไม่เกิน 45 ปี (ชาย)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา

- อายุไม่เกิน 45 ปี (ชาย/หญิง)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

- อายุไม่เกิน 45 ปี (ชาย/หญิง)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 182 ครั้ง

Engine by shopup.com