02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธ.ค. 62

กศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6 อัตรา

- บุคคลทั่วไป มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ทุกสาขาหรือวุฒิปริญญาตรี

- บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เป็นลูกจ้างของสำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาในสังกัดอยู่ในวันที่สมัคร ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา เช่น บุคคลทั่วไป ตามข้อ 6.2 (1) ต้องเป็นผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยคุณสมบัติของการเป็นครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2562 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

20 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 1063 ครั้ง

Engine by shopup.com