23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบลูกจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ม.ค. 63

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบลูกจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2563 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคคล ชั้น 8 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 0-4371-2992

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2563 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 0-4302-1021 ต่อ 7748

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2563 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคคล ชั้น 8 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 0-4371-2992 ต่อ 7748

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง 807564 จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มกราคม 2563 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 0-4371-2980-83 ต่อ 7748

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

21 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 102 ครั้ง

Engine by shopup.com