23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธ.ค. 62

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการตลาด และทางการเลขานุการ

 

6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
- มีความชำนาญในเส้นทางกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

7. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3845-5632 - 6 ต่อ 123 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

23 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 111 ครั้ง

Engine by shopup.com