23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธ.ค. 62

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 6 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 50 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 17 อัตรา

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา

12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

14. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

15. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 6 อัตรา

16. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 3 อัตรา

17. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

18. ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา

19. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา

20. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 28 อัตรา

21. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 8 อัตรา

22. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 52 อัตรา

23. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.) ** โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร **

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

23 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 162 ครั้ง

Engine by shopup.com