23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 62 - 16 ม.ค. 63

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 62 - 16 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 16 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 183 ครั้ง

Engine by shopup.com