27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ธ.ค.62 และ วันที่ 2 - 8 ม.ค. 63

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ธ.ค.62 และ วันที่ 2 - 8 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม สาขาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 (00049-64) สังกัด แผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 จำนวน 10 อัตรา

2. วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 (00049-64) สังกัด แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 จำนวน 6 อัตรา

3. วุฒิการศึกษา ม.6 (สายวิทย์) (10065-70) สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 1 กองการควบุคมคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 จำนวน 6 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ วันที่ 2 - 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8153

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

25 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 830 ครั้ง

Engine by shopup.com