23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธ.ค. 62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน วิชาเฉพาะ (ข)

อัตราว่าง 5 อัตรา ดังนี้

1. โรงพยาบาลทองแสนจัน จำนวน 1 อัตรา

2. โรงพยาบาลตรอน จำนวน 1 อัตรา

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง จำนวน 1 อัตรา

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหมีใหญ่ จำนวน 1 อัตรา

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนมัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ :            100.- บาท

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 200 ครั้ง

Engine by shopup.com