22 กันยายน 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ม.ค. 63

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองช่าง
พนักงานจ้างทั่วไป

4. คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองวิชาการและแผนงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

5. ผู้ช่วยนักิวเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

7. พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

8. ผู้ช่วยครู (เอกดนตรีศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
    (หรือผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาดนตรีศึกษา อย่างน้อย 5 ปี)
9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

10. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

 

 

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณื (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

11. ผู้ช่วยครู (เอกวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
      (หรือผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาดนตรีศึกษา อย่างน้อย 5 ปี)

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2
พนักงานจ้างทั่วไป

12. คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 10
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

13. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

09 มกราคม 2563

ผู้ชม 3591 ครั้ง

Engine by shopup.com