22 กันยายน 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 ม.ค. 63

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

4. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

5. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา

7. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกสังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

8. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

9. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

10. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

11. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

12. บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา

13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

16. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

17. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

18. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

2. คนงาน จำนวน 5 อัตรา

3. นักการ จำนวน 1 อัตรา

4. คนงานกวาดถนน จำนวน 1 อัตรา

5. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 3 (สำนักปลัดเทศบาล) ตั้งแต่วันพุธที่ 8 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

09 มกราคม 2563

ผู้ชม 3282 ครั้ง

Engine by shopup.com