23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความกรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 ม.ค. 63

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน

1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

 

 

2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

2.1 ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
2.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
2.3 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

 

 

3. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา

 

 

4. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

4.1 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

 

 

5. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

5.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

 

 

6. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

6.1 ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

 

 

7. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

7.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
7.2 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

 

 

8. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

8.1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
8.2 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

 

 

9. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

9.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

10. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

10.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 512 ครั้ง

Engine by shopup.com