23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ม.ค. 63

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย

 

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

8. ตำแหน่ง ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย

 

1. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงาน (คนงานกวดถนน) จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่ง คนงานป้องกันควบคุมโรค จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 6 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 มกราคม 2563

ผู้ชม 279 ครั้ง

Engine by shopup.com