23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. สำนักปลัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. พนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 2 อัตรา

 

 

2. กองคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา

 

 

3. กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

 

 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด้ก จำนน 2 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอรับใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-300-9590 - 98 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / ประกาศเพิ่มเติม

 

 

 

 

21 มกราคม 2563

ผู้ชม 276 ครั้ง

Engine by shopup.com