23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ม.ค. 63

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา

 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 9 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2563 ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

21 มกราคม 2563

ผู้ชม 278 ครั้ง

Engine by shopup.com