23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 108 อััตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค. 63

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 108 อััตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัตการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัตการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 

 

การรับสมัครสอบคัดเลือกและการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4 ต่อคณะกรรมการรับสมัคร ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 มกราคม 2563

ผู้ชม 474 ครั้ง

Engine by shopup.com