27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่ 27 ม.ค. - 5 ก.พ. 63

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่ 27 ม.ค. - 5 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย) จำนวน 7 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (หญิง) จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม (หญิง) จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (ชาย) จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ (09.00 - 15.00 นาฬิกา) ณ กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0-3739-3010 - 4 ต่อ 62101 หรือ โทรศัพท์ 0-3739 - 3020

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 มกราคม 2563

ผู้ชม 1424 ครั้ง

Engine by shopup.com