10 เมษายน 2563

ดูบทความสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. - 28 ก.พ. 63

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. - 28 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) จำนวน 21 อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

27 มกราคม 2563

ผู้ชม 628 ครั้ง

Engine by shopup.com