23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ก.พ. 63

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา และสถานศึกษาของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กองการศึกษา

พนักงานจ้างตามภากิจ

1. ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา

 

 

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

พนักงานจ้างตามภากิจ

1. ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา

 

 

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาโป-โคกสุวรรณ (2548)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำสายทอง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบรรพตมโนรมย์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่สำนักเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2 เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

28 มกราคม 2563

ผู้ชม 207 ครั้ง

Engine by shopup.com