23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 เปิดสอบ ภาค ก. 500,000 ที่นั่้ง 15 ศูนย์สอบ สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 6 - 27 ก.พ.63

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 เปิดสอบ ภาค ก. 500,000 ที่นั่้ง 15 ศูนย์สอบ สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 6 - 27 ก.พ.63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

 

เปิดสอบ ภาค ก. 500,000 ที่นั่้ง 15 ศูนย์สอบ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

สมัครทางเว็บไซต์ http://job2.ocs.c.go.th

 

หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563"

 

หัวข้อย่อย "สมัครสอบ" ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ร่างกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 

28 มกราคม 2563

ผู้ชม 18519 ครั้ง

Engine by shopup.com