27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ก.พ. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

4. ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

6. คนสวน (มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

7. คนงานประจำรถขยะ (มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 10 อัตรา

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 อัตรา

4. พนักงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา

5. พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา

6. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

7. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ห้องสำนักปลัดฯ ชั้น 3) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2750-8741-5 ต่อ 338

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

30 มกราคม 2563

ผู้ชม 728 ครั้ง

Engine by shopup.com