23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 ก.พ. 63

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงานหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

29 มกราคม 2563

ผู้ชม 418 ครั้ง

Engine by shopup.com