23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ) รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ก.พ. 63

กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ) รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

 

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
- เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

 

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 12/50 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045-611585 ต่อ 119, 101 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

30 มกราคม 2563

ผู้ชม 720 ครั้ง

Engine by shopup.com