10 เมษายน 2563

ดูบทความกรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 ก.พ. 63

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) จำนวน 2 ตำแหน่ง

5. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม) จำนวน 1 ตำแหน่ง

6. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบติงาน (ละคร - พระ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

7. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน - ลิง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

8. ตำแหน่งนาฏศิลปินปกิบัติงาน (ละคร - นาง) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

9. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (จะเข้) (หญิง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

10. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (กีต้าร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง

11. ตำแหน่งดุริยางคสิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

12. ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

13. ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ระดับปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือก ได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563" ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

31 มกราคม 2563

ผู้ชม 1012 ครั้ง

Engine by shopup.com