10 เมษายน 2563

ดูบทความกรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. - 5 มี.ค. 63

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. - 5 มี.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

6. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือก ได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563" ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

31 มกราคม 2563

ผู้ชม 829 ครั้ง

Engine by shopup.com