22 กันยายน 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลบ้านเพ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.พ. 63

เทศบาลตำบลบ้านเพ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

 

- สังกัด กองวิชาการและแผนงาน

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

- สังกัด กองการศึกษา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

- สังกัด กองช่าง

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

 

- สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

- สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 

- สังกัด กองช่าง

1. ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานสวน) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานสาธารณูปโภค) จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3865-3431, 038-653751-4 ต่อ 202

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

05 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 450 ครั้ง

Engine by shopup.com