10 เมษายน 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. - 4 มี.ค. 63

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. - 4 มี.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

10. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://mnre.thaijobjob.com ห้วข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

06 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 742 ครั้ง

Engine by shopup.com